افشین قیطوریان مربی نگرش، مدرس

وب سایت رسمی افشین قیطوریان

  • مربی نگرش، تغییر نگرش
  • مدرس تعالی فردی و سازمانی
  • ۱۵ سال تجربه آموزش، مشاوره و کوچینگ به مدیران 
  • محقق و پژوهشگر علوم میان رشته ای

ما در وبسایت قیطوریان به آموزش نگرش‌های کسب و کار و هر آن چیزی می‌پردازیم که برای ساخت یک شخصت موثر و حرفه‌ای‌تر نیاز است.

ما متوجه آن شدیم که اکثر آموزش ها در ایران در انتقال دانش و آگاهی بسیار موفق بوده‌اند و همچنین در آموزش مهارت های کسب ‌کار نیز بسیار خوب عمل کرده‌اند اما دانشپذیران آنها، در پیاده‌سازی مهارت‌و ایجاد نتایج پایدار ناموفق بوده‌اند که یکی از اصلی ترین دلایل آن؛ غفلت ورزیدن از موضوعی محوری‌ است که مانند نخ تسبیح دانش ، مهارت و اقدام در هر شرایطی را بهم وصل می‌کند و آن نخ تسبیح «نگرش» است.

و وقتی نگرش ناکارآمد باشد حداقل‌ حالتش این است که یا سعی نمی کنید تلاش بکنید یا هیچ وقت تلاش درست نمیکند.

دانش بدون نگرش منجر به عمل نمیشود، و مهارت بدون نگرش منجر به ایجاد نتیجه مطلوب نمی‌شود و نتیجه بدون نگرش پایدار نمی ماند.

با این آموزش‌ها، هرکسی می‌تواند موثرتر از آنچه هست باشد و جهان را جای بهتری برای زیستن کند.

مقالات استاد افشین قیطوریانگالری تصاویر استاد قیطوریان مربی نگرش